İngilizce Öğretmenliği 
Anabilim Dalı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ,

EĞİTİM FAKÜLTESİ,

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM PROGRAMI

  I. Yarıyıl (Güz)                                                       II. Yarıyıl (Bahar)  

 Kodu

Dersin Adı

T

U

K

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

 

Dinleme Becerileri I

6

0

6

 

Dinleme Becerileri II

6

0

6

 

Konuşma Becerileri I

4

0

4

 

Konuşma Becerileri II

4

0

4

 

Okuma Becerileri I

4

0

4

 

Okuma Becerileri II

4

0

4

 

Yazma Becerileri I

4

0

4

 

Yazma Becerileri II

4

0

4

 

İngilizce Dilbilgisi I

4

0

4

 

İngilizce Dilbilgisi II

4

0

4

                  Toplam Kredi

22

              Toplam Kredi

22

 

DERS İÇERİKLERİ

Dinleme Becerileri I ve II

 Bu derste öğrencilerin orta ve ortanın üstü düzeyinde güncel konulardan akademik konulara kadar çeşitli bağlamlarda kullanılabilecek dinleme metinlerini dinleyip anlamaları; dinleme alt becerilerini geliştirilmeleri; vurgu, tonlama ve ses farklarını ayırdedebilmeleri; otantik konuşmaları anlamaları; çeşitli filmleri alt yazısız anlamaları, konuşmacının değişik temalarla ilgili konuşmalarını takip etmeleri, konu ile ilgili not tutmaları, not tutarken kısaltmalar, aynı değerde cümleler kullanmaları; konferanslarda düzenli not tutmaları ve anlamlı paragraflar geliştirmeleri amaçlanmıştır.

  Konuşma Becerileri I ve II

 Bu derste öğrencilerin orta ve ortanın üstü düzeyinde farklı konularda uygun ve doğru biçimde kendini sözlü ifade edebilmeleri için gerekli alt becerileri ve stratejileri geliştirmeleri; okuma ve dinleme bazlı alıştırmaların kullanılması yoluyla öğrencilerin karşısındakini anlamaları; daha akıcı konuşmaları, metne ve sunuya dayalı tartışmalara katılmaları, değişik konularda soru sorarak ya da sorulan sorulara doğru cevap vermeleri, kelimeleri doğru telaffuz etmeleri, konuşmalarında grameri, sesletim ve tonlamayı doğru kullanmaları, kütüphane araştırması gerektiren konularla ilgili sunu hazırlamaları amaçlanmıştır.

 Okuma Becerileri I ve II

 Bu derste öğrencilerin orta ve ortanın üstü düzeyinde çeşitli okuma alt becerilerini; sözcük dağarcıklarını geliştirme, ana fikri çıkarma, ana fikir ve yan fikirler arasındaki farkı bulma, metnin içeriğini bulma, özet çıkarma, öğrencilerin kendi yaşamları ile metin arasında bağlantı kurma, tanımlama- sınıflandırma-analiz etme gibi  değişik teorik okuma parçalarını okuma ve bu metinleri analiz etme, otantik ya da yarı otantik metinleri okuma, anlama ve metinle ilgili sorulan soruları metindeki ipuçlarından yararlanarak doğru cevaplandırma gibi etkinlikler yoluyla okuma becerilerini ileri düzeyde geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 Yazma Becerileri I ve II

 Bu derste öğrencilerin orta ve ortanın üstü düzeyinde yazma alt becerilerinin geliştirilmeleri; farklı konularda ve düzeylerde betimlemeler, tanımlar, anlatılar, karşılaştırmalar yapabilmeleri, duygu ve düşüncelerini ifade etmek amacıyla yazma deneyimi kazanmaları; kompozisyon, deneme ve rapor gibi akademik türlerin uygulamalı çalışma biçiminde kazandırılması amaçlanmaktadır.

 İngilizce Dilbilgisi I ve II

 Bu derste öğrencilerin orta ve ortanın üstü düzeyinde dil hakimiyetini geliştirmeleri; zorlandıkları dilbilgisi konularını gözden geçirmeleri ve bunları iyi bir şekilde kullanabilmeleri, bu düzeydeki dil yapıları ve sözcükler arasındaki ilişkiyi kavrama ve bu dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlenmeleri; bu düzeydeki dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde inceleme, biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurmaları; bu dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak ileri seviyede metin üretmeleri amaçlanmaktadır.

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

 

DERSİN ADI

T

U

K

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

A

Bağlamsal Dilbilgisi I

3

0

3

 

 

A

Bağlamsal Dilbilgisi II

3

0

3

A

İleri Okuma ve Yazma I

3

0

3

 

 

A

İleri Okuma ve Yazma II

3

0

3

A

Dinleme ve Sesletim I

3

0

3

 

 

A

Dinleme ve Sesletim II

3

0

3

A

Sözlü İletişim Becerileri I

3

0

3

 

 

A

Sözlü İletişim Becerileri II

3

0

3

GK

Tü rkçe I: Ya zılı An la tım

2

0

2

 

 

A

Sözcük Bilgisi

3

0

3

GK

Bilgisayar I

2

2

3

 

 

GK

Türkçe II: Sözlü Anlatım

2

0

2

GK

Etkili İletişim

3

0

3

 

 

GK

Bilgisayar II

2

2

3

MB

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

3

 

 

MB

Eğitim Psikolojisi

3

0

3

TOPLAM

22

2

23

 

 

TOPLAM

22

2

23

                       

 

III. YARIYIL

 

 

 

 

 

IV. YARIYIL

 

 

 

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

A

İngiliz Edebiyatı I

3

0

3

 

 

A

İngiliz Edebiyatı II

3

0

3

A

Dilbilimi I

3

0

3

 

 

A

Dilbilimi II

3

0

3

A

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

3

0

3

 

 

A

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

3

0

3

A

İngilizce-Türkçe Çeviri

3

0

3

 

 

A

Dil Edinimi

3

0

3

A

Anlatım Becerileri

3

0

3

 

 

GK

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

0

2

GK

İnsan Hakları ve Demokrasi

2

0

2

 

 

MB

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

3

MB

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

0

3

 

 

MB

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

TOPLAM

20

0

20

 

 

TOPLAM

18

4

20

 

V. YARIYIL

 

 

 

 

 

VI. YARIYIL

 

 

 

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

A

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I

2

2

3

 

 

A

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II

2

2

3

A

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

3

 

 

A

Türkçe- İngilizce Çeviri

3

0

3

A

Dil Becerilerinin Öğretimi I

2

2

3

 

 

A

Dil Becerilerinin Öğretimi II

2

2

3

A

Edebiyat ve Dil Öğretimi I

3

0

3

 

 

A

Edebiyat ve Dil Öğretimi II

3

0

3

A

İkinci Yabancı Dil I

2

0

2

 

 

A

İki nci Ya b a ncı D i l II

2

0

2

GK

Drama

2

2

3

 

 

GK

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

2

MB

Sın ıf Yö n e ti m i

2

0

2

 

 

MB

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

TOPLAM

15

8

19

 

 

TOPLAM

16

6

19

 

VII. YARIYIL

 

 

 

 

 

VIII. YARIYIL

 

 

 

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

 

 

DERSİN ADI

T

U

K

A

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

3

0

3

 

 

A

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

A

İkin ci Ya bancı Dil III

2

0

2

 

 

A

Seçmeli II

2

0

2

A

Seçmeli I

2

0

2

 

 

A

Se çm e li III

2

0

2

GK

Ata tü rk İl kel e ri ve İn kıl a p Ta ri hi I

2

0

2

 

 

GK

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

MB

Okul Deneyimi

1

4

3

 

 

MB

Eğitim Felsefesi

2

0

2

MB

Rehberlik

3

0

3

 

 

MB

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

2

MB

Karşılaştırmalı Eğitim

2

0

2

 

 

MB

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

TOPLAM

15

4

17

 

 

TOPLAM

15

6

18

 

GENEL TOPLAM

Teorik

Uygulama

Kredi

Saat

143

32

159

175

      

            A: Alan ve alan eğitimi dersleri,  MB: Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ,  GK: Genel kültür dersleri

 

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ SEÇMELİ DERSLER

ALAN SEÇMELİ I                                                                  ALAN SEÇMELİ II

Kod

 

DERSİN ADI

T

U

K

 

Kod

 

DERSİN ADI

T

U

K

 

A

Söz Dizimi ve Anlambilim

2

0

2

 

 

A

Kültürlerarası İletişim

2

0

2

 

A

Psikodilbilim

2

0

2

 

 

A

Sosyodilbilim

2

0

2

 

ALAN SEÇMELİ III                                                                     

Kod

 

DERSİN ADI

T

U

K

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Söylem Çözümleme.ve İngilizce Öğretimi

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
 

I.YARIYIL

 

Bağlamsal Dilbilgisi I           (3-0-3)

İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü arasındaki ilişki, bağlam ile yapı arasındaki ilişki, yapıların farklı bağlamlardaki anlamları ve üst düzey metinlerde kullanımı.

 

Dinleme ve Sesletim I          (3-0-3)

Farklı bağlamlardan alınmış özgün dinleme materyalleri ve konuşma öbeklerini çözümlemek; ses farklılıkları ve problemli seslerin sesbilimsel çevriyazımı; üst düzey dinleme becerileri; sesli harfler, sessiz harfler, kelime vurgusu ve tonlama gibi temel dinleme ve konuşma becerileri; öğrenme ve üretme amacıyla sesbilimsel çevriyazım.

 

Sözlü İletişim Becerileri I     (3-0-3)

Tartışma, bireysel sunumlar ve etkileşimli etkinlikler gibi çeşitli iletişim odaklı konuşma; resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetileri; bilgi verici ve ikna edici sunumlar; tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özellikleri; tepegöz, poster ve powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımı.

 

Türkçe I: Yazılı Anlatım       (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

Bilgisayar I    (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

 

Etkili İletişim             (3-0-3)

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

 

Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

  

II.YARIYIL

 

Bağlamsal Dilbilgisi II          (3-0-3)

İleri düzey metinlerde sıklıkla kullanılan sözcük sınıfları, tümce öğeleri, tümce çeşitleri ve tümce parçaları gibi ileri seviye dil yapıları;  sorunlu olarak nitelendirilen İngilizce dilbilgisi yapılarının işlevleri ve kullanımları açısından bağlam ve yanlış çözümlemesi yöntemleriyle değerlendirmeleri; ileri düzey İngilizce dilbilgisi yapılarının tanımlayıcı incelemesi; bu yapıların farklı bağlamlarda kullanımı.

 

İleri Okuma ve Yazma II      (3-0-3)

Eleştirel düşünme becerileri, tümevarım ve tümdengelim yollarıyla çıkarım yapabilme ve satır aralarındaki anlamı kavrayabilme gibi ileri düzey okuma alt-becerileri; okuma metinlerindeki bilgiyi inceleme, birleştirme ve eleştirel bir yaklaşım getirerek cevap niteliğinde kompozisyonlar yazma; bütünsellik, tutarlılık ve düzen gibi öğeleri göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı ve karşıtsal, sınıflandırma, süreç çözümleme, sebep-sonuç ve tartışma gibi çeşitli kompozisyon türlerinde metinlerin üretilmesi, kütüphane ve Internet taraması, atıfta bulunma, bibliyografya oluşturma.

 

Dinleme ve Sesletim II         (3-0-3)

Not alma, öngörüde bulunma, belli ve ayrıntılı bilgiye ulaşma, bağlamdan anlam çıkarma, içeriğin özünü anlama gibi dinleme alt-becerileri; fonetik; mülakatlar, filmler, şarkılar, konferanslar, televizyon programları ve haber yayınları gibi çeşitli alanlardan alınan değişik İngilizce aksanlarını içeren özgün dinleme materyalleri. 

 

Sözlü İletişim Becerileri II   (3-0-3)

Tartışma, rol oynama, bireysel ve grup sunumları ve doğaçlama gibi iletişime yönelik dil; güncel konular, ilginç gerçekler, dikkat çekici söylemler ve ileri düzey edebi metinleri;  iletişim stratejileri yetisi.

 

Sözcük Bilgisi            (3-0-3)

Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki; ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretmek; sözlü ve yazılı dilde deyimler, söz öbekleri, eşdizimlilik, argo, güzel adlandırma, neolojizm, atasözleri ve öbeksi eylemler.

 

Türkçe II: Sözlü Anlatım      (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 

Bilgisayar II   (2-2-3)             

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

 

Eğitim Psikolojisi       (3-0-3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

  

III.YARIYIL

 

İngiliz Edebiyatı I      (3-0-3)

İngiliz, Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın kültürel tarihi; metin incelemede kullanılan temel terim ve teknikler; başlıca metin türleri; önemli akım ve dönemler, farklı dönemlere ait çeşitli türlerdeki kısa öykü, şiir, tiyatro oyunu ve roman gibi eserlerin içeriği ve biçemi;  edebiyatın yaşam anlayışımıza katkıları;  metinlerin ve edebi sanatların eleştirel incelenmesi  ve yorumlanması.

 

Dilbilim I        (3-0-3)

Dilbilimsel analizin temel kavramları; farkındalık yaratma, dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı anadil ve yabancı dil analizlerinin yardımı ile dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; bir sistem olarak dilin bileşenleri;  dilbilimsel edinç ve edim, dilbilimin alt dalları, dilbilgisi türleri, dil evrenselleri, dilsel yaratıcılık, dilbilimsel nedensizlik, işaret dilleri, yapay diller ve canlılar arası iletişim; beyin ve dil, yanallaşma ve ellilik, dilin evrimi, insan dili işleyiş modelleri, dil kullanımı ve dil bozuklukları ile ilgili araştırmalar (örn.: eş zamanlı dinleme testi, bölünmüş beyin, WADA testi); sesbilgisi, akustik, duyuşsal ve  söyleyiş sesbilgisi, konuşma organları, sesbirim, ünlü ve ünsüz harfler, uluslararası sesbilim alfabesi, çift ünlü, üçlü ünlü, söyleyiş şekli ve yeri; sesbilim, ses örnekleri, benzeşim, benzeşmezlik, bağlama, ünsüz harf kümeleri, sessiz harfler, parçalarüstü, vurgu ve ezgi; anlambilimi, anlam bileşenleri çözümlemesi, anlamsal ilişkiler, anlamsal ilinti, anlam ve gönderme, eşdizimlilik.

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I            (3-0-3)

İngiliz Dili Öğretiminde (İDÖ) temel konu ve süreçler; yaklaşım, yöntem, ve teknik kavramların arasındaki ayrımlar ve bu kavramların İngilizce öğretimindeki önemi; İngilizce öğretimindeki önemli yöntem ve yaklaşımlar: Dilbilgisi-Çeviri Yöntemi, Doğrudan Anlatım, İşitsel-Duyusal Yöntem, Sessiz Yöntem, Topluluk Dil Öğrenimi, İletişimsel Yaklaşım, Doğal Yaklaşım.

 

İngilizce-Türkçe Çeviri         (3-0-3)

Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün İngilizce metinleri Türkçe’ye çevirme; hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.

 

Anlatım Becerileri*   (3-0-3)

Topluluk karşısında konuşma yapabilmek için gerekli etkin beceriler; konuşma metninin hazırlanması ve sunumunda gerekli olan tüm aşamalar ve boyutlar; geniş kapsamlı okuma ve araştırmaya dayalı sunumlar  hazırlama ve sunma; başarılı sunumların içerik, biçim ve görsel-işitsel öğelerin uygunluğu yönünden incelenmesi; mülakat, sosyalleşme, telefon görüşmeleri, sunum yapma, toplantı yönetme, ve özgeçmiş ve başvuru yazma gibi iş ortamlarında kullanacakları sözlü ve yazılı iletişim becerileri.

 

Türk Eğitim Tarihi* (2-0-2)

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.  Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. 

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri             (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

  

IV.YARIYIL

 

İngiliz Edebiyatı II     (3-0-3)

İngiliz ve Amerikan edebiyatı ve orjinal yazım dili İngilizce olan edebiyatın farklı dönemlerinden yazar ve eserler; İngilizce yazılmış edebiyatın dönemleri ve temel akımları, çeşitli dönemlere ait örnek metinler kullanılarak bu edebiyatlardaki temel kavramlar, terimler, teknikler ve edebi, felsefi ve bilimsel akımlar.

 

Dilbilim II       (3-0-3)

Dil öğrencilerinin verileri üzerine yanlış çözümlemesi, durum çalışması ve karşılaştırmalı anadil ve yabancı dil analizleri ve dilin doğasına, yapısına ve kullanımına ilişkin kavramlar; biçimbilgisi: bağımlı ve bağımsız biçimbirim, karmalar, çekim ve türetim biçimbirimleri, biçimbirimsel analiz, biçimbilgisel dil tiplendirmesi, sözcüklerin hiyerarşik iç yapılarının incelemesi, biçimbilimsel sesbilim değişkenliği; sözdizimi: sözcük ulamları, öbek, tümcecik, tümce yapıları, dönüşümlü üretimsel dilbilgisi, yönetim ve bağlama, minimalist program, üye yapısı, rol; edimbilim: gösterim, sezdirim, konuşma ilkeleri, sözeylem ve incelik; toplumdilbilim; ağız, kesit, biçem; söylem: metinsellik ölçütleri, bağlaşıklık öğeleri, söylem bağlantıları, işlevler, söylem durumu, kurumsal söylem, ve bunlar gibi konular.

 

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II          (3-0-3)

İngiliz Dili Öğretiminde (İD֒de) ders tasarımı, ikinci/ yabancı/ uluslararası/ özel amaçlı/ akademik dil olarak İngilizce gibi farklı öğrenci ihtiyacına uygun yaklaşımlar; yapılandırmacı yaklaşım, içerik odaklı, görev odaklı, sorun odaklı, bütünce odaklı dil öğretimi, çoklu zeka ve bütüncül dil yaklaşımı gibi güncel uygulamalar; ikinci/ yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemi, teknolojinin dil sınıflarında kullanımı, gelişen dünyada iletişimin yeri ve kültürler arası etkileşim.

 

Dil Edinimi     (3-0-3)

Birinci ve ikinci dil edinimi kuramları (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım); anadil ile erek dilin gelişim evreleri ve süreçleri; durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi (örn.: CHILDES veritabanı), sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları).

Bilimsel Araştırma Yöntemleri        (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 

 

Özel Öğretim Yöntemleri        (2-2-3)

Dil öğreniş gereksinimleri (örn.:durumsal, nesnel, öznel ve dil), gereksinim çözümlemesi (ihtiyaç analizi), hedef yazımı, ders izlencesi tasarımı, ders planı hazırlaması; değişik ders evreleri (sunum, alıştırma ve üretme), ders planlama ve geliştirme yaklaşımları; farklı izlence türlerini ve öğrenen gereksinimlerini, öğrenen yaşını, ders hedeflerini dikkate alan uygun izlence tipi seçim kriterleri; ölçüt-temelli öğretme; yeterlilik betimlemeleri, İngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri, Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası; ve kimlik.

 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı         (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

  

V.YARIYIL

 

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I   (2-2-3)

Erken yaş dil öğrenenleri (5-12 yaş) ile diğer yaşlardaki öğrenenler arasındaki farklar (dil yapısı, becerileri ve alt becerilerinin öğrenimi açısından) ve erken yaş öğrenenleri hakkında yanlış bilinenler; erken yaş öğrenenlerinin öğrenme biçemleri (görsel, işitsel ve duyuşsal) ve stratejileri (örn.: üstbiliş, biliş, sosyoduyuşsal); kelime, dil becerisi, dil yapısı öğretimi için aktiviteler (örn.: yapboz, hikaye,  oyun ve benzetim), görsel-işitsel araçlar (örn.: resim, gerçek nesneler, karikatür, kukla ve şarkılar) geliştirmesi; öğrenenlerin dil seviyelerine ve bilişsel, duyuşsal gelişimlerine uygun öğretim noktalarının seçimi, sıralaması, materyal uyarlaması ve değerlendirmesi; erken öğrenen sınıfları için duyacağı sınıf yönetimi teknikleri.

 

Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3)

Sınıf temelli araştırma, öğretmen merkezli araştırma, eylem araştırma uygulamaları, öğrenenlerin dil ile ilintili sorunlarının saptanması ve düzeltici öğretim aktiviteleri;   öğrenenlerin etkin izlenme ve değerlendirilme ilkeleri, güncel eğilimleri baz alan yöntemler; ulusal ve uluslararası mesleki organizasyonlar (örn.: TESOL and INGED) ve uygulamalı süreli yayınlar (örn.: English Teaching Forum, ELTJ, TESLJ and TESL Reporter).

 

Dil Becerilerinin Öğretimi I             (2-2-3)

Dinleme, konuşma, sesletim ve sözcük öğretiminin farklı evreleri ve teknikleri; dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.

Edebiyat ve Dil Öğretimi I*             (3-0-3)

İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen kısa hikaye ve roman örnekleri ve bu iki türün diğer türlerden farklı özellikleri; her dil düzeyinde gençler ve yetişkinlerle edebiyat kullanımına değişik yaklaşımlar; edebiyat ve dil öğretiminin bu iki edebi türde (kısa hikaye ve roman) kuram ve uygulama boyutunda bütünlenmesi, edebi metinlerin içerik zenginliği ve dilsel özellikler dikkate alınarak incelenmesi; kültür öğretimi yöntemlerinin kısa hikaye ve roman kullanımı yoluyla belirtilen alanlarda incelenmesi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/ görenekler/ adetler; inançlar, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.

 

İkinci Yabancı Dil I* (2-0-2)

Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Arapça, Japonca, Çince, Rusça ve Yunanca derslerinden biri ikinci yabancı dil olarak seçilebilir. Temel iletişim; basit günlük konuşma diyaloglarını ve temel okuma parçalarını anlamak ve günlük temel konuşma dilinde iletişim kurmak için gerekli olan yapılar ve sözcükler;  hedef dilin kültürü ile bilgi.

 

Drama*          (2-2-3)

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş grupları ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.

 

Sınıf Yönetimi            (2-0-2)

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

 

VI.YARIYIL

 

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II (2-2-3)

Erken öğrenen (5-12 yaş) grupları için farklı izlence türleri (hikaye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev temelli); seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanımı, sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları.

 

Türkçe- İngilizce Çeviri        (3-0-3)

Çeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış Türkçe özgün metinleri İngilizce’ye çevirme; bir çevirinin uygunluğu; hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu

 

Dil Becerilerinin Öğretimi II            (2-2-3)

Okuma, yazma ve dilbilgisi öğretiminin farklı evreleri ve tekniklerinin detaylı incelenmesi; değişik yaşta ve dil yeterliliğinde öğrenen grupları için dil farkındalığının ve öğretim becerilerinin geliştirilmesi; farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve teknikleri.

 

Edebiyat ve Dil Öğretimi II*           (3-0-3)

İngiliz ve Amerikan edebiyatı eserlerinden ve orjinalinde yazım dili İngilizce olan eserlerden seçilen şiir ve tiyatro oyunu örneklerinin analizi ve bu iki türü diğer edebi türlerden ayıran özellikler; edebi metinlerin içerik zenginliğine dikkat çekecek etkinlikler; şiir ve tiyatro oyunu kullanımı ve kültürel öğelerin öğretimi: karşılaştırmalı ve karşıtsal açıdan ana ve erek dil ve kültüründeki nesne ve ürünler; atasözleri ve deyimler, kültürel değerleri taşıyan kalıplaşmış ifadeler; toplumsal yapılar, roller ve ilişkiler; gelenekler/ görenekler/ adetler; inanç, değerler, yasaklar ve tabular, toplumlara özgü batıl inançlar; siyasi, tarihi ve ekonomik özgeçmiş; kültürel kurumlar; mecazi/ çağrışımsal yan anlam, mizah kullanımı.

 

İkinci Yabancı Dil II*           (2-0-2)

Etkileşimsel iletişim; gazete, dergi, uzun diyalog, okuma parçaları ve kısa hikayelerde sıklıkla kullanılan dil bilgisi yapıları ve sözcükler; özgün materyaller aracılığı ile hedef dilin kültürü ile ilgili bilgi.

 

Topluma Hizmet Uygulamaları        (1-2-2)

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

 

Ölçme ve Değerlendirme     (3-0-3)

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

  

VII.YARIYIL

 

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme*      (3-0-3)

İDÖ ders gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarının arasındaki ilişki; ders gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, öğretmen adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; gereç değerlendirmesi, ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri.

 

İkinci Yabancı Dil III*          (2-0-2)

Orta/üstorta düzey dinleme, okuma, yazılı ve sözlü iletişim becerileri;  değişik türlerdeki özgün metinlerdeki  karmaşık dil bilgisi yapıları ve orta/üstorta düzey sözcük öbekleri;  özgün materyaller aracılığı ile hedef dilin kültürü ile ilgili bilgi.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I             (2-0-2)     

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

Okul Deneyimi          (1-4-3)

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü,  öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını,  öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

 

Rehberlik       (3-0-3)

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

  

Özel Eğitim*      (2-0-2)

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

 

VIII.YARIYIL

 

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme          (3-0-3)

Sınıf bazlı ölçme ve değerlendirme üzerine temel kavram, ilke ve kurgular;  farklı testler ve sınama biçimleri (örn.: yeterlilik, başarı, bulgulayıcı ve/veya yerleştirme amaçlı sınama, doğrudan ve dolaylı sınama, ayrık nitelikli ve bütüncül sınama, ölçün ve ölçüt temelli sınama, öznel ve nesnel sınama, iletişimsel sınama, vb.), geniş boyutlu dil ölçme amaçları için değişik soru türleri; bu tür testlerin ve mevcut diğer ölçme yöntemlerinin (örn.: gelişim dosyası, özdeğerlendirme, öğrenen günceleri) geliştirilmesi ve değerlendirilmesi; farklı yaş grupları, dil düzeyleri ve öğrenme biçemleri için dil testleri; okuma, yazma, dinleme, konuşma, kelime ve dilbilgisini test etmek için ayrık ve bütüncül biçimde sınav hazırlama teknikleri; betimlemeli çıkarımsal istatistik hesaplamaları ve sınav tasarımının altında yatan ilkeler (örn.: içerik, ölçütsel, kurgusal, görünüş geçerliliği, tutarlılık, standart ölçme hatası ve gerçek puan; kullanışlılık); test kurgulama aşamaları, madde analizi ve test puanlarının yorumlanması, ölçünleştirilmiş testlerin değerlendirilmesi (örn.: TOEFL, IELTS ve Avrupa Dil Dosyası için akredite edilmiş dil sınavları) öğretmen tarafından hazırlanan  dil sınavları ve yararlı geri etki.

  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II            (2-0-2)  

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

Karşılaştırmalı Eğitim*         (2-0-2)

Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini çeşitli yönleriyle incelemek, bu ülkelerdeki özel alanın öğretimi ile ilgili durumları analiz etmek, ülkelerin eğitim sistemlerini birbirleriyle ve ülkemizdeki durumla karşılaştırmak.

 

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi       (2-0-2)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

 

Öğretmenlik Uygulaması      (2-6-5)

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.